MOTOR KONSERVERING
Vid vinterkonservering ingår följande:

Inombordare - varmkörning med sötvatten och glyckolblanding i sjövattensystemet, byte av olja och filter, smörjning av nipplar och leder.

Utombordare 2takt - varmkörning med sötvatten, konserveringsolja i cylindrar, dränering av förgasare, byte av drevolja, smörjning av nipplar och leder.

Utombordare 4takt- varmkörning med sötvatten,byte av olja och filter, byte av drev olja, dränering av förgasare, smörning av nipplar och leder.