BRYGGPLATSER
Marinan ligger vid ett lugnt och skyddat läge. Ca 160 bryggplatser med tillgång till el o vatten på varje plats. Vattendjupet är ca 2.5 m. Gästplatser är längst in i hamnbassängen och kosta 100 kr per dygn inkl. el.